OFERTA


Nasza oferta zawiera usługi w następującym zakresie:

Obsługa księgowa
• pełna księgowość (księga handlowa)
• podatkowa księga przychodów i rozchodów
• ewidencja przychodów (ryczałt)
• ewidencja środków trwałych
• wyprowadzanie zaległości
• przygotowywanie sprawozdań finansowych
• przygotowywanie różnych zestawień księgowych
• doradztwo księgowe

Doradztwo podatkowe
• pomoc w trakcie kontroli i postępowań podatkowych
• prowadzenie postępowań sądowych
• sporządzanie pism procesowych i pism do organów skarbowych
• rozwiązywanie problemów podatkowych
• opinie prawne i prawno•podatkowe
• konsultacje ustne i pisemne
• sporządzanie i wysyłanie do urzędów deklaracji podatkowych
• przygotowywanie pozostałej dokumentacji podatkowej

Sprawy kadrowo•płacowe
• naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS•em (program Płatnik)
• prowadzenie dokumentacji kadrowej (m.in. listy płac, raporty RMUA dla pracowników,
roczne deklaracje podatkowe dla pracowników, deklaracje dla celów ubezpieczeń pracowników)
• przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
• pomoc w prowadzeniu akt osobowych (przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, świadectwa pracy)
• obsługa umów cywilno•prawnych (zlecenia, dzieło), deklaracje dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno•prawnych
• doradztwo w sprawach kadrowo•płacowych (współpracujemy z kancelarią radcy prawnego)

Doradztwo w zakresie VAT, CIT, PIT

Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi, sądami i ZUS•em

Doradztwo i pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej
• wybór formy prowadzenia działalności
• wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych do US, Urzędu Statystycznego, ZUS

Współpracujemy z kancelarią radcy prawnego.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!Biuro Rachunkowe Wanda Chrząścik

doradca podatkowy nr 01936


ul. Tenczyńska 25 Regulice, 32-566 Alwernia

tel. 12 2831042, kom. 694 451 699

Filia Chrzanów:

ul. Dobczycka 13A, 32-500 Chrzanów

tel. 32 6230321, kom.694451713

Filia Warszawa:

ul. Kłobucka 23D/118, 02-699 Warszawa

Właściciel: kom. 602 247 110